Better Not Sell Bella Mare

ur. 25.02.2014
 

Badanie w kierunku dysplazji stawów biodrowych - HD-A
Badanie w kierunku dysplazji stawów łokciowych - ED 0/0
Badanie w kierunku postępującego zaniku siatkówki prcd-PRA - wolna poprzez dziedziczenie
Badanie w kierunku zapaści wysiłkowej EIC - wolna poprzez dziedziczenie
Badanie w kierunku HNPK - wolna poprzez dziedziczenie 


Rodowód:

Dickendall Buckstone Ez Rock

Ch.Saddlehill Late Knight Scramble

Ch.Shalane Fly By Knight
Ch.Saddlehill Don't Be Late
Ch.Dickendall Buckstone Hipefull Ch.Buckstone Surviv'n On Ayr
Ch.Dickendall Hope
Ch.Should Not Sell Bella Mare Ch.Tabatha's Burly Ch.Dickenall Davaron Gable
Tabatha's Confetti
Ch.Can Not Sell Bella Mare Nipntuck HySpire Unforgettable
Not For Sale Bella Mare