Anguk Kubatha


badanie w kierunku dysplazji stawów biodrowych - HD-A
badanie w kierunku dysplazji stawów łokciowych - ED 0/0
badanie w kierunku postępującego zaniku siatkówki prcd-PRA - wolna
badanie w kierunku zapaści wysiłkowej EIC - wolna
badanie w kierunku HNPK - nosicielka

badanie serca - serce czyste


Międzynarodowa Wystawa w Łodzi 14.05.20117 - klasa młodzieży, lokata IV, ocena doskonała

współwłaściciel: Jorge Anguiano

Rodowód:

Champion 
Anguk Black Kibo

Ch.Lobuff Hollyridge Wizard Of Oz

Ch.Lobuff Hollyridge Osprey
Rocheby Replica
Zarina Ch. Adventurer's Pull The Trigger
Tequilab's Dark Diva
Anya Stroud Ch.Hyspire Adrenaline Rush Ch.Boradors By George
HySpire Cavanaugh
Gabana Girl Ch.Tabatha's Excalibur
Laide Shelby