Ch. Someone Like You Bella Mare

ur. 31.12.2011
 

Młodzieżowy Champion Polski
Młodzieżowy Zwycięzca Litwy 2013

badanie w kierunku dysplazji stawów biodrowych - HD-A
badanie w kierunku dysplazji stawów łokciowych - ED 0/0
badanie w kierunku postępującego zaniku siatkówki prcd-PRA - wolny poprzez dziedziczenie

 Rodowód:
Queijeiro Da Vinci

Ch. Picasso Queijeiro

Ch. Dickendall Arnold
Loony of Little By Little
Ch. Luciana Queijeiro Ch. Dickendall Bruno
Delight Neus Toca Queijeiro
Adventurer's Like Two Peas In A Pod Mallorn's Romeo Visnion's I'm Able
Rosanan La Rosa
Tawastway's Ain't No Saint Janrods Wet'N'Wild at Brawner CR
Stronglines Knock On Wood