Las Vegas Bella Mareur. 31.08.2018


badanie w kierunku dysplazji stawów biodrowych - HD-A
badanie w kierunku dysplazji stawów łokciowych - ED 0/0
badanie w kierunku postępującego zaniku siatkówki prcd-PRA - wolny
badanie w kierunku zapaści wysiłkowej EIC - wolny
badanie w kierunku HNPK - wolny
czarny pies


Krajowa Wystawa w Ostródzie 12.10.2019 - klasa młodzieży, lokata I, Zwycięzca Młodzieży
Krajowa Wystawa w Łącku 15.06.2019 - klasa młodzieży, lokata I, Zwycięzca Młodzieży, BOB Junior


Rodowód:

Champion
Vegas Night Bella Mare
Champion 
Dickendall Buckstone Three Dog Night
Ch.Saddlehill Late Night Scramble
Ch.Dickendall Princess Phoebe
Champion
Sandamar HySpire I'm So Vain
Ch.Buttonwood Stone Cliff True Grid
Ch.HySpire It Had To Be You
Anguk Kubatha Champion 
Anguk Black Kibo
Ch.Lobuff Hollyridge Wizard Of Oz
Zarina
Anya Stroud Ch.Hyspire Adrenaline Rush
Gabana Girl