Peter's Gang Panama Bella Mareur. badanie w kierunku dysplazji stawów biodrowych - HD-A
badanie w kierunku dysplazji stawów łokciowych - ED 0/0
badanie w kierunku postępującego zaniku siatkówki prcd-PRA - wolna poprzez dziedziczenie
badanie w kierunku zapaści wysiłkowej EIC - wolna poprzez dziedziczenie
badanie w kierunku HNPK - wolna poprzez dziedziczenie
czarna suka z żółtym genemRodowód:

Champion
Anguk Nauk (Anguiano)

Champion
Stonehenge (Anguiano)

Ch.Lobuff Hollyridge Wizard Of Oz
Zarina (Anguiano)

Anya Stroud (Anguiano)

Ch.HySpire Adrenalin Rush

Gabana Girl (Anguiano)

Matilde Peter's Gang Bella Mare HySpire Martime Rock My Sock Ch.Nipntuck HySpire Unforgettable
Maritime Forecast Matilde
Champion
Annual's The Desert Girl
Annual's Trendsetter
Annual's Sahara Hot Night