Ch. HySpire Hylakes The Masterur. 


Młodzieżowy Champion Polski

------------------

badanie w kierunku dysplazji stawów biodrowych - HD-A

badanie w kierunku dysplazji stawów łokciowych - ED 0/0
badanie w kierunku postępującego zaniku siatkówki prcd-PRA - wolny poprzez dziedziczenie
badanie w kierunku zapaści wysiłkowej EIC - wolny poprzez dziedziczenie
badanie w kierunku HNKP - wolny poprzez dziedziczenie
czarny z żółtym genem

Rodowód:

Champion
Lakeside Memoir Of Gallivant
Gallivant Big Pine Out Of Africa Ch.Paradocs Bellwether Heath
Ch.Big Pine Faith In Africa
Champion
Meredith Herbu Zadora
Ch.Kimleigh's New Moon Rising
Yunta Yara Herbu Zadora
Holiday At Hyspire Bella Mare Champion
Lab'SPB Yu-Piter
Ch.Gateway's Nothin' But Trouble
Lab SPB Idea Fix
Champion
Fortune Cookie Bella Mare
Ch.Dickendall Buckstone Three Dog Night
Butter Cookie Bella Mare