Swissking Bella Sonia badanie w kierunku dysplazji stawów biodrowych - HD-A
badanie w kierunku dysplazji stawów łokciowych - ED 0/0
badanie w kierunku postępującego zaniku siatkówki prcd-PRA - wolna poprzez dziedziczenie
badanie w kierunku zapaści wysiłkowej EIC - wolna poprzez dziedziczenie
badanie w kierunku HNPK - wolna poprzez dziedziczenie
czarna suka


Hodowca: Philippe Meier, Holandia

Rodowód:

Champion 
Maroma's Captain Cove

Champion
Lakeside Memoir Of Gallivant

Gallivant Big Pine Out Of Africa
Ch.Meredith Herbu Zadora
The Princess Of Oz Ch.Lobuff Hollyridge Wizard Of Oz
Bellquest Princess Maya
Bling Bling Bella Mare Champion
Bruno Banani Bella Mare
Dickendall Buckstone Ez Rock
Ch.Should Not Sell Bella Mare
Champion
Clearcreek Bonaventure Texas Cowgirl At Bella Mare
Ch.Annual's Texas Ranger
BonaVenture Windfall Glory